• Anasayfa
              

TOZ YALDIZToz Yaldız Boyaların Özellikleri


Altın, Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte metalik bir elementtir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, tabiatta serbest halde bulunabilmesi, değişim değeri olması, insanların her zaman ilgisini çekmiştir. Altın, yeryüzünde volkanik kuvarsların içinde, akarsuların kumlu yataklarında toz ve külçe halinde bulunur. Altın,cam yüzeylerin ince şerit halinde ya da tamamen kaplanmasında süsleme amacı ile kullanılan bir metaldir. Bu uygulamalar için uygun kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve fırça ile tatbik edilmesi gerekir. Altın yaldız uygulama çözeltilerinden çoğunlukla kullanılanı üç şekildedir.

Bunlar:


Altın Klorür ( AuCI3 ) çözeltisidir. Bu çözeltinin kontrasyonunda her 120 mili metrik (mlt) suda 1 gram (g) saf altın bulunacak şekilde ayarlanır. AuCI3 su, alkol, eter ile çözünür.Fotoğrafçılık ve kaplama alanında kullanılır.

Altın hidroksit, Au(OH)3, ışığa karşı hassas, kahverengi bir tozdur. Suda çözünmez, hidroklorik asit ve diğer asitlerde çözünür, yaldız yapımı ve kaplamacılıkta kullanılır.

Altının, AuCI,Au2S, AuCN gibi +1 değerlilikte ve +3 değerliliklerini alır